Uw pedicure in Almere stad en omgeving

Pedicuresalon Elly

Uw salon voor verzorgings & schoonheid.

Mijn naam is Elly de Vries, gediplomeerd pedicure sinds 1980. Ik ben aangesloten bij de brancheorganisatie Provoet/Procert. De behandelingen voor diabeten en reumapatiënten worden mogelijk door uw zorgverzekeraar vergoed. Ook sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister.

 17

Info – Kort over ons

Mijn praktijk is gevestigd in Waterwijk in Almere Stad. Na het volgen van de basisopleiding heb ik mij gespecialiseerd in de diabetische en reumatische voetverzorging.Tevens heb ik een gecontracteerd samenwerkingsverband met de volgende Podotherapeuten:

  • Rondom Almere
  • Podotherapie Almere
Na verschillende workshops en bijscholingen gedaan te hebben kan ik u nog meer geavanceerde voetverzorgende behandelingen leveren.

Please specify image url

Elly de vries

35 jaar ervaring

Belangrijk! Inschrijving in kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP)

Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is een systeem dat is ontwikkeld door ProCERT om de kwaliteit van pedicures te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

De markt in de zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het Kwaliteit Register voor Pedicures (KRP) worden de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Het KRP helpt deze pedicures landelijk te registeren.

Zorgverzekeraars zullen het KRP gebruiken voor het verstrekken van vergoedingen.

ProCERT
heeft het registratiesysteem zodanig ontwikkeld dat het beroep van pedicure transparant en de kwaliteit van beroep en beroepsuitoefening gewaarborgd worden. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie. De kwaliteitsnormen berusten op vier pijlers:

 

  1. Vakbekwaamheid; deze is geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma.
  2. Hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep volgens de Code van de Voetverzorger/ het voetverzorgingsbedrijf.
  3. Beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen DV/RV.
  4. Bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied
Diploma's

Pedicureplus

Diabetische aantekening

Reumatische aantekening

Nagelbeugeltechniek

Gelnagelcorrectie

Vilt techniek

Huid- en nagelaandoeningen

Schoenadviseuse

Schimmelnagels / traumanagels

 

Er wordt alleen gewerkt met A kwaliteit producten

Bij onze salon krijgt u altijd een complete en duurzame behandeling